Polityka prywatności

serwisu www.dialogiizmysly.pl

Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych w serwisach internetowych znajdujących się w domenach ludzkastronazarzadzania.pl, ludzkastronazarzadzania.pl/blog, ludzkastronazarzadzania.pl/niekonferencja, dialogiizmysly.pl (zwanych dalej łącznie "Serwisami") lub w inny sposób przekazywanych spółce Dialogi & Zmysły

W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych opracowaliśmy wewnętrzne procedury, które mają zapobiec udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Dbamy o to, aby dane osobowe przetwarzane były zgodnie z obowiązującym prawem – w szczególności ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych, ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawą – Prawo telekomunikacyjne.

Poniżej opisaliśmy zasady zbierania, przetwarzania i wykorzystywania udostępnianych nam informacji obowiązujące w Serwisach.

Administratorem danych osobowych jest Formado Joanna Krajewska z siedzibą w Poznaniu (60-284), ul. Sowińskiego 28/2, dane kontaktowe: kontakt@dialogiizmysly.pl

Dane osobowe przetwarzane są przez nas w celach wynikających z funkcjonalności, za pomocą której pozyskujemy dane, tj.:

 1. udzielenia odpowiedzi na zapytania przekazywane w formularzu kontaktowym,
 2. przekazania informacji o ofercie handlowej,
 3. utrzymywania prawidłowego działania czy bezpieczeństwa Serwisu, usprawniania jego działania i dopasowywania ich do preferencji użytkowników,
 4. marketingu bezpośredniego naszych usług, w tym wysyłki newslettera,
 5. prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą lub współpracą z nami.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak jest warunkiem realizacji funkcji konkretnego formularza czy uzyskania odpowiedzi na zadane pytanie, lub ułatwia i umożliwia korzystanie z Serwisów.

Przetwarzanie danych następuje na podstawie dobrowolnie udzielonej zgody, a w celach związanych z funkcjonowaniem Serwisów oraz w celach marketingu bezpośredniego – na podstawie prawa do realizacji prawnie uzasadnionych interesów administratora. Pozyskiwanie danych na potrzeby rekrutacji następuje na podstawie udzielonej zgody lub przepisu prawa, w zależności od planowanej formy zatrudnienia.

Przekazane nam dane osobowe będą przetwarzane, w zależności od celu przetwarzania, do czasu zrealizowania właściwych prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas jako administratora danych, przez czas korzystania z Serwisu albo czas niezbędny na realizację kontaktu i ewentualnych dodatkowych zapytań, do czasu odwołania zgody lub wniesienia sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych.

Podane nam dane osobowe mogą być przez nas przekazywane zewnętrznym dostawcom usług IT, a także innym usługodawcom, z którymi współpracujemy, np. księgowi, prawnicy, osoby świadczące usługi marketingowe. Jeżeli przekazanie następuje do państwa trzeciego, zapewniamy, że w każdym przypadku spełnione są wymagane prawem standardy ochrony danych osobowych. W celu uzyskania szczegółów lub otrzymania kopii danych przekazanych do państwa trzeciego, prosimy o kontakt z nami.

Zapewniamy dostęp do treści podanych nam danych osobowych, prawo do ich usunięcia, sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, a także prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie.

W przypadku uznania, że przetwarzanie przez nas danych osobowych narusza przepisy, możesz złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych oraz wykonywania praw związanych z przetwarzaniem tych danych można kontaktować się z nami drogą mailową pod adresem kontakt@dialogiizmysly.pl

Regulamin newslettera

 1. Usługa bezpłatnego newslettera świadczona jest przez Formado Joanna Krajewska z siedzibą w Poznaniu (60-284), ul. Sowińskiego 28/2 na zasadach określonych w niniejszym regulaminie. Przed wyrażeniem zgody na korzystanie z usług newslettera należy zapoznać się niniejszym regulaminem.
 2. Dla korzystania z usługi wymagany jest komputer z dostępem do Internetu, dowolna przeglądarka internetowa oraz czynna i prawidłowo skonfigurowana poczta elektroniczna.
 3. Newsletter jest bezpłatną usługą, polegającą na przekazywaniu informacji o usługach, ofercie, promocjach Dialogi & Zmysły oraz publikacji niestanowiących informacji handlowych związanych z branżą technologiczną za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 4. Newsletter jest przesyłany z częstotliwością ustalaną przez Dialogi & Zmysły.
 5. Subskrypcja newslettera polega na podaniu przez użytkownika adresu poczty elektronicznej, na jaki ma być przesyłany newsletter. Subskrypcja newslettera wymaga wyrażenia zgody na przekazywanie przez Dialogi & Zmysły informacji handlowych i marketingowych drogą elektroniczną.
 6. Przetwarzanie danych osobowych podanych w związku z subskrypcją newslettera jest realizowane na zasadach określonych w Polityce prywatności.
 7. Użytkownik w każdym czasie ma prawo zrezygnować z subskrypcji newslettera, wybierając link dezaktywacyjny znajdujący się w każdej przesłanej wiadomości. W takim przypadku adres mailowy użytkownika jest niezwłocznie usuwany z bazy adresowej newslettera.
 8. Przesłanie przez użytkownika żądania zaprzestania jego danych osobowych będzie skutkować usunięciem jego danych i będzie równoznaczne z rezygnacją z subskrypcji newslettera.
 9. Dialogi & Zmysły zastrzega sobie prawo do usunięcia z bazy newslettera adresu, którego użytkownik naruszył niniejszy regulamin lub prawo obowiązujące w Rzeczpospolitej Polskiej, albo też podejmuje działania ingerujące w niezakłócone korzystanie z usługi przez innych użytkowników albo dostarczanie treści bezprawnych.
 10. Reklamacje dotyczące usługi należy kierować za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres kontakt@dialogiizmysly.pl. W zgłoszeniu reklamacji należy opisać szczegółowo zaistniały problem. Odpowiedzi na reklamacje udzielane będą w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji, pocztą elektroniczną na adres, z którego otrzymano zgłoszenie reklamacji.
 11. Treści newslettera podlegają ochronie prawnej, w szczególności ochronie przepisów ustawy z dnia 04 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej. Użytkownicy są uprawnieni do korzystania z treści newslettera wyłącznie w celu zapoznania się z tą treścią.
 12. Dialogi & Zmysły może w każdym czasie zaprzestać świadczenia usługi wysyłki newslettera.
 13. Dialogi & Zmysły zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu. Zmieniony regulamin będzie udostępniany w serwisie dialogiizmysly.pl. W przypadku braku akceptacji zmian, użytkownik może powiadomić Dialogi & Zmysły o odstąpieniu od usługi poprzez dezaktywację newslettera lub wysłanie powiadomienia na adres kontakt@dialogiizmysly.pl.
 14. Usługa newslettera i niniejszy regulamin podlegają prawu polskiemu.

Niniejsza Polityka określa zasady wykorzystywania plików cookies w serwisach internetowych znajdujących się w domenach ludzkastronazarzadzania.pl, ludzkastronazarzadzania.pl/blog, ludzkastronazarzadzania.pl/niekonferencja, dialogiizmysly.pl (zwanych dalej łącznie "Serwisami").

Cookies to małe pliki tekstowe, które są automatycznie tworzone przez przeglądarkę internetową podczas odwiedzania strony www. Informacje zapisywane w pliku cookie mogą być odczytywane przez stronę www i analizowane np. w celu dostosowania sposobu wyświetlania treści na stronie.

Za pomocą plików cookies zbierane są wyłącznie anonimowe dane statystyczne służące do poprawy wygody korzystania z Serwisów. Nie zbieramy w ten sposób danych identyfikujących poszczególnych użytkowników Serwisów.

Stosowane w Serwisach pliki cookies są wykorzystywane w następujących celach:

 1. laravel_session - sesyjny plik cookie, który tworzony jest i istnieje tylko w czasie trwania sesji przeglądarki; jest on niezbędny dla prawidłowego działania serwisu,
 2. XSRF-TOKEN - plik cookie wykorzystywany do ochrony formularzy przed atakiem Cross-Site Request Forgery,
 3. accept-cookie - plik cookie przechowujący informację czy powiadomienie o cookie zostało widziane i zaakceptowane.

Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do plików cookies na Twoim urządzeniu wyrażasz za pomocą ustawień przeglądarki zainstalowanej na urządzeniu użytkownika. Jeżeli nie chcesz, abyśmy zbierali pliki cookies podczas korzystania z Serwisów, możesz wyłączyć tę możliwość w ustawieniach przeglądarki internetowej. Korzystając z opcji przeglądarki możesz również usunąć zapisane pliki cookies.

Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

Wszelkie dodatkowe pytania oraz informacje dotyczące Polityki cookies prosimy kierować na adres: kontakt@dialogiizmysly.pl